Tjenester

Våre tjenester

Blikkenslager

Snøfanger

Nedløpsrør

Takrenner

Gradrenner

Pipebeslag

Luftehatter

Gesimsbeslag

Beslagsarbeid
Fasadearbeid

Fasadekasetter

Vinkelfalstekking

Båndtekking av fasade

Metallfasader


Takarbeid

Taktekking

Papptekking

Båndtekking av tak

Takstein

Skifertak

Taksikring

Pipeplattform

Takstiger

MurreparasjonLiftarbeid med egne lifter

Fjerning av is og snø

Duesikring - nett, pigger, birdwire

Rens av takrenner og ettersyn av tak

Servicearbeid

Lekkasjesøk og lekkasjetetting

Tilstandsrapporter

Pussreparasjoner

Ettersyn

Mur- og maleoppdrag

Tak/blikkenslager

Tømrerarbeid